ZDRAVOTNÍCTVO

MENU

 

Všeobecná nemocnica s poliklinikou v Levoči, a.s.


Levočská nemocnica bola slávnostne otvorená 14. októbra 1900. Mala tri budovy. Budovy stáli uprostred pekného parku. Personál, tvorili evanjelické diakonisy. Spravovala ju sedemčlenná komisia evanjelickej cirkvi. Jeden chudobný pacient sa mal liečiť zdarma, ostatní platili za liečenie. Vtedajšia tlač o nej písala, že svojím prístrojovým vybavením nemala páru na celom Slovensku. Nemocnica si hneď získala vynikajúcu povesť a už v roku 1902 sa v nej liečili pacienti z celého Spiša, ale aj zo zahraničia, dokonca z USA.

Poslaním súčasnej nemocnice je poskytovať zdravotnú starostlivosť obyvateľom regiónu Spiš i širšieho okolia na úrovni súčasných poznatkov vedy a medicíny. Sme aktívni v rámci prevencie, diagnostiky ako i rehabilitácie, čo prispieva ku kvalite života obyvateľov.

Toto poslanie VNsP Levoča, a.s. zabezpečuje poskytovaním širokej škály služieb v medicínskej a ošetrovateľskej oblasti. Dôsledne využíva ľudský potenciál, ako i moderné prístrojové vybavenie dostupného na trhu.

Zoznam oddelení:

- Interné oddelenie
- Oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny
- Oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie
- Neurologické oddelenie
- Rádiodiagnostické oddelenie
- Detské oddelenie
- Urologické oddelenie
- Psychiatrické oddelenie
- Hematologicko – transfúzne oddelenie
- Oddelenie klinickej biochémie
- Patologicko – anatomické oddelenie
- Záchranná zdravotná služba

Zoznam ambulancií:

- Psychiatrická ambulancia
- Sexuologická ambulancia v odbore psychiatria
- Neurologická ambulancia
- Neurofyziologická ambulancia
- Interná ambulancia
- Kardiologická ambulancia
- Diabetologická ambulancia
- Ambulancia funkčnej diagnostiky
- Pediatrická ambulancia
- Detská neurologická ambulancia
- Chirurgická ambulancia
- Cievna ambulancia
- Traumatologická ambulancia
- Onkochirurgická ambulancia
- Mamologická poradňa
- Ambulancia chirurgie ruky
- Ambulancia plastickej a estetickej chirurgie
- Gynekologická ambulancia s USG pracoviskom
- Poradňa pre rizikovú graviditu
- Anestéziologická ambulancia
- Algeziologická ambulancia
- Oftalmologická ambulancia
- Oftalmodiabetologická ambulancia
- Glaukómová ambulancia
- Hematologická ambulancia
- Fyziatricko – rehabilitačná ambulancia
- Príjmová a konziliárna urologická ambulancia
- Onkologická ambulancia
- Otorinolaryngologická ambulancia


Kontakt:

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s.
Probstnerova cesta 2/3082
054 01 Levoča

Sekretariát telefón/fax: +421 53 451 2377

web: www.levnemoc.sk
e-mail: sekretariat@levnemoc.sk

Telefónne čísla ústredne:
+421 53 451 2651 – 4
+421 53 451 3284 – 5
+421 53 451 3481 – 4

 

MENU


Mesto Levoča 2012