ROZLOHA A VYUŽITIE

MENU


  Oprávnení investori: priemyselná výroba, technologické centrá, centrá strategických služieb
 


  Celková rozloha HPZ: 119 868 m
2

  Výmera budov: 52 620 m2

  Spevnené plochy
  a komunikácie:
16 800 m2

  Hala M4: 3 820 m2

  Voľná plocha 1: 8 000 m2

  Voľná plocha 2: 12 000 m2

  Voľná plocha 3: 12 000 m2


   

MENU


Mesto Levoča 2012