ODDELENIE INVESTIČNEJ ČINNOSTI, ÚP, ŽP A STAVEBNÝ ÚRAD

MENU

 

Ing. Alžbeta Pitoráková
vedúca oddelenia


E-mail: alzbeta.pitorakova@levoca.sk

Telefón: +421 53 451 2467, klapka-107

Fax: +421 53 451 2246

Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča

 

 

MENU


Mesto Levoča 2012