DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE

MENU

 


Hnedá priemyselná zóna Levoča – Juh (HPZL-J) je situovaná južne od centra mesta.


Celá plocha HPZL-J je vo vlastníctve Mesta Levoča.

Je ľahko dostupná prostredníctvom ciest I/18 (E50) a II/533.

V súčasnosti už pri Levoči prebieha výstavba diaľnice D1 z Bratislavy do Košíc, pričom tento úsek by mal byť odovzdaný do užívania v roku 2014.

Železničná stanica Levoča je od HPZL-J vzdialená približne 700 m.

 

Dopravná infraštruktúra HPZL-J:

- Vnútorné komunikácie a cesty

- Chodník pre peších z centra mesta

- Nová linka MHD medzi HPZL-J a centrom mesta

- Parkovacie miesta pre zamestnancov

- Autobusové zastávky na ceste II/533

 

 

MENU


Mesto Levoča 2012